۱- نصب رایگان قالب : نصب تمامی قالب های خریداری شده به صورت رایگان انجام می‌شود.

۲- پشتیبانی از محصولات : پشتیبانی فقط در مورد رفع ایرادات احتمالی موجود در قالب مانند مشکلات راست چین یا ترجمه می‌باشد و نه تغییرات جدید در قالب. در صورت امکان راهنمایی های ضروری جهت برطرف شدن مشکلات مشتریان ارائه خواهد.

۳- استفاده مجدد از قالب : استفاده از قالب فقط روی یک دامین مجاز می‌باشد ، استفاده روی دامین‌های دیگر فقط با خرید مجدد قالب مجاز است. ( قالب ها کاملاً کد باز بوده و از قفل دامین استفاده نشده )

۴- بروز رسانی قالب : در سریعترین زمان ممکن انجام می شود و نسخه بروز شده هر قالب به صورت رایگان برای خریداران قابل دانلود است.